KRAS KROS 2020

V letu 2020 se bo nadaljevala zgodba športno rekreativnih prireditev Kras Kros pod okriljem drušva AMKK Ales.ca-racing iz Mirna ter podporo Občine Miren – Kostanjevica.

(in fondo al articolo in lingua italiana!)

V Mirnu in po delu goriškega Krasa bo sprva na vrsti tekaška prireditev  5. Kras Kros Trai Run, ki bo v nedeljo 2. februarja 2020. Neuradno je potrjena trasa prejšnjih izvedb – dolžina 14 km z 280 višinskimi metri vzpona po stezah in gozdnih cestah iz Mirna na Kras (okolica Cerje) in povratek v Vipavsko dolino. Ni izključena možnost izvedbe dveh različnih dolžin tras – cca 10 km/200 vm in cca 18 km/380 vm

Mesec kasneje, točneje 1. marca 2020 pa je datum za že osmo izvedbo najmnožične  gorskokolesarske prireditve v Sloveniji Kras Kros MTB granfondo.  Tudi tokrat bo pri prireditvi sodelovalo kolesarsko društvo Deš Fleš. Konfiguracija trase načeloma ostaja nespremenjena glede na prejšnji dve izvedbi prireditve – 41 km s skupaj 850 višinskimi metri vzponov po gozdnih cestiščih. V kolikor bodo spremembe trase boste seznanjeni.


La associazione sportiva AMKK Ales.ca-racing sta preparando per il 2020 le edizioni sportive Kras Kros. Il tutto con partenza ed arrivo a Miren (Merna) in Slovenia – vicino Gorizia sulla SS Gorizia – Trieste. Per la partecipazione NON serve essere in posseso di tessera agonistica e/o certificato medico!

003

La prima sara la edizione corsa “in montagna” la 5. Kras Kros Trail Run, 2/2/2020. Il percorso non ufficialmente sara’ lo stesso delle scorse edizioni – 14 km con il dislivello totale di 280 mt su sentieri e strade bianche da Miren sul Carso (nei dintorni del monumento Cerje) e ritorno a valle. Resta aperta l’ opzioni di combbinare due percorsi – uno di cca 10 km/200 mt e cca 18 km/380 mt.

Il 1/3/2020 e’ la data fissata per la ottava edizione della gia affermata “gara” ciclistica Kras Kros MTB Granfondo. Il partner organizzativo sara’ anche in questa edizione la associazine sportiva ciclistica Des Fles. Il percorso della edizione 2020 sara’ come nelle scorssi due anni – 41 km con dislivello tottale di 850 mt su strade forestali da Miren sul Carso e ritorno a valle.

031_M

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s